خوب است که به دنبال کمک هستید.Häuser-Logo
با این کار قدم مهمی برداشته اید!

شهرزاد نهادی است برای مشورت ، کمک و سکونت دختران و زنانی که از ازدواج اجباری می ترسند یا آنهایی که بلا اجبار ازدواج کرده اند .

ما به شما کمک می کنیم,

 اگر والدینتان بدون صحبت کردن با شما برنامه ازدواجتان را ترتیب دهند  •
اگر شما با فردی نامزد باشید یا (بالاجبار) ازدواج کرده باشید و نمی خواهید با آن مرد زندگی کنید  •
اگر شما بترسید چون کسی را دوست دارید که والدین شما اورا دوست ندارند  •
اگر شما دیگر تحمل دشنام دادن یا خشونت آنها را ندارید  •
اگر باید از محل سکونت خود بروید •< /br> اگر به دلیل تعصب های ناموسی تهدید بشوید  •
اگر شما فرار کردید و نمی دانید کجا بروید  •

در نهاد شهرزاد شما در آپارتمانی که از نظر شهر و حتی آدرس مخفی است محافظت می شوید. در زمانی که شما نزد ما هستید ما شما را پشتیبانی می کنیم که راه حلی برای مشکلاتتان پیدا کنید.

شهرزاد باز است برای دختران و زنان صرف نظر از اینکه منشأ و ملیتشان کجا است  •

شما برای همیاری ما لازم نیست هیچ پولی پرداخت کنید . هیچ هزینه ای برای محل سکونت و 

غذای شما لحاظ نمیشود   

به ما زنگ بزن با شماره رایگان:  ٠٨٠٠٤١٥١٦١٦